Mogelijk gemaakt door Blogger.
zondag 15 maart 2020

directeur Veerle en directeur Ruben in quarantaine

Beste ouders,

In onze school werd geen besmetting met corona vastgesteld, maar zijn directeur Veerle en directeur Ruben wel in quarantaine geplaatst door hun huisarts nadat ze mogelijke symptomen vertoonden. Directeur Veerle heeft contact gehad met iemand met coronabesmetting. Niet iedereen met symptomen wordt op dit moment echter nog getest…
We kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het effect op je kind kan zijn.

Met deze brief willen wij je hierover informeren.

Welke maatregelen worden er genomen?
Directeur Veerle en directeur Ruben volgen de door hun huisarts opgelegde instructies nauwgezet op en blijven thuis in afzondering.

Verder blijft de maatregel van de overheid die vrijdagnacht is ingegaan van kracht: kinderen van wie de ouders echt geen opvang hebben, kunnen terecht op school voor opvang. De lessen zijn geschorst. Voor dringende vragen overdag kan je op school terecht bij juf Stephanie.

Voor niet-zieke kinderen en personeel raden we aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). Indien de symptomen optreden bij je kind, neem je telefonisch contact op met de huisarts, die – naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het labo het Agentschap Zorg en Gezondheid, die op hun beurt de school op de hoogte brengen. Samen bekijken zij wat er kan of moet gebeuren. Voor een goed begrip: tot op heden werd in onze school nog geen besmetting gemeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Indien je kind op school ziektesymptomen zou krijgen, wordt het onmiddellijk uit de klas verwijderd en worden de ouders onmiddellijk opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak. Een personeelslid dat ziek wordt, vragen we naar huis te gaan en met de huisarts contact op te nemen.


Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:
1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?
2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.
3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.
4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.
5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken. 
Meer informatie?

Beste bezoeker van onze schoolsite,

Wij heten u van harte welkom op de site van de Mariaschool.

Neem rustig uw tijd om eens rond te neuzen in onze school.

En vooral: kom af en toe eens terug, want deze site zal wekelijks veranderen!


Inschrijvingen

Wie wenst in te schrijven, kan telefonisch contact met ons opnemen (056/71 46 42) of een mail sturen naar directeur@mariaschoolharelbeke.be om een afspraak te maken.
Inschrijven voor het geboortejaar 2020 kan vanaf 7 maart 2022 voor alle kinderen. Broers en zussen, als ook kinderen van personeelsleden, hebben wettelijke voorrang van na de herfstvakantie tot en met eind februari.

meer info op deze pagina: info over inschrijvingen

Wanneer mag je peuter naar school?

Via deze link kan u berekenen wanneer uw kind naar school mag komen.

Maandmenu

CLB Groeninge

Kalender Mariaschool

Wij zijn een MOS-school!

Klik op het logo