Mogelijk gemaakt door Blogger.
vrijdag 15 maart 2019

Stakingsaanzegging 20/03/2019


Harelbeke, 15 maart 2019


Betreft: Stakingsaanzegging voor woensdag 20 maart 2019Geachte ouders,

Via de media heeft u vast vernomen dat de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend voor woensdag 20 maart 2019.
Op de ommezijde van deze brief vindt u meer duiding door de vakorganisatie.

Uit een personeelsbevraging en uit overleg met de vakorganisatie blijkt dat het normale lesverloop verstoord zal zijn. Hierdoor zullen in de klassen geen lessen plaatsvinden.
We vragen begrip en steun voor deze         actie. Tevredenheid en gewaardeerd onderwijspersoneel komt ook uw kinderen ten goede.
De afwezigheid van kinderen woensdag 20 maart is gewettigd omwille van overmacht.

De school zal wel toezicht organiseren voor wie toch aanwezig is. Eventueel aanwezige kinderen zullen gegroepeerd worden.

Op die dag zullen bovendien een aantal diensten niet aangeboden kunnen worden:
-      Er is GEEN voorschoolse of naschoolse opvang, geen maaltijden
-      Er zijn GEEN thuisrijen

Concreet:
  • De school zal enkel open zijn voor opvang van 8u20  tot 11u55. Voor en na dit tijdstip zal de school gesloten zijn.
  • Kinderen die komen, kunnen pas binnen om 8u20, alle aanwezige kinderen dienen afgehaald te worden om 11u55. 

We danken u voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie.


Hoogachtend,

Veerle Vleirick                                                      Nancy Vereecke
waarnemend directeur                                         vakbondsafgevaardigde COV

Dit schrijven kregen we van de grote onderwijsvakbond COV

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Ook personeelsleden van onze school zullen hieraan deelnemen. Hierdoor kan het normale schoolgebeuren ernstig verstoord worden. Als ouder ben je meer dan ooit betrokken partij en precies daarom willen wij je graag grondig informeren.

Met deze staking “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen in de volgende regeerakkoorden. Geen besparingsregeringen meer! Investeer in onderwijs!


Het basisonderwijs staakt voor:
§  Voldoende werkingsmiddelen
§  Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
§  Omkadering voor schoolorganisatie
§  Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
§  Werkbaar werk
§  Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
§  De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
§  Tijd voor de kernopdracht
§  De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar, besparingen en historische onderfinanciering, de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen, M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, lerarentekort en massale uitval bij starters.  #daaromstaaktonderwijs.

Het onderwijs verdient beter. Wij willen investeringen in het basisonderwijs, in de onderwijskwaliteit voor jouw kind. Daarom staken wij op 20 maart. Wij hopen op jouw begrip en danken je hiervoor van harte.


Beste bezoeker van onze schoolsite,

Wij heten u van harte welkom op de site van de Mariaschool.

Neem rustig uw tijd om eens rond te neuzen in onze school.

En vooral: kom af en toe eens terug, want deze site zal wekelijks veranderen!


Inschrijvingen

Wie wenst in te schrijven, kan telefonisch contact met ons opnemen (056/71 46 42) of een mail sturen naar directeur@mariaschoolharelbeke.be om een afspraak te maken.
Inschrijven voor het geboortejaar 2020 kan vanaf 7 maart 2022 voor alle kinderen. Broers en zussen, als ook kinderen van personeelsleden, hebben wettelijke voorrang van na de herfstvakantie tot en met eind februari.

meer info op deze pagina: info over inschrijvingen

Wanneer mag je peuter naar school?

Via deze link kan u berekenen wanneer uw kind naar school mag komen.

Maandmenu

CLB Groeninge

Kalender Mariaschool

Wij zijn een MOS-school!

Klik op het logo